Witamy na stronie biura rachunkowego!

Centrum Finansowo-Księgowe Profit istnieje od 2002 roku. Właścicielka Anna Ziarko posiada wymagane przepisami uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Certyfikat Księgowy Min. Finansów nr 3359/2003), ukończone podyplomowe studia podatkowe dla doradców i ekspertów podatkowych prof. Witolda Modzelewskiego oraz 10-letnią praktykę w organach podatkowych.

Biuro rachunkowe zatrudnia wysoko wykwalifikowanych pracowników, których narzędziem pracy są programy firmy Insert. Przywiązujemy bardzo dużą uwagę do jakości pracy, starając się poświęcić klientowi maksymalną ilość czasu dla rozwiązania bieżących problemów podatkowych i znajdowania środków zaradczych na przyszłość.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi biuro jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością.